A Kettőspont dalszövegei (eredeti versek):


   Fecske Csaba :: Elrejt az éj    >>>

Fecske Csaba
Elrejt az éj

elrejt az éj sűrű bokra
felhő szállt a csillagokra
ködbe vész a hegyek orma
ami van mintha nem volna

nesztelenül jön az álom
csillagot hoz aranytálon
csönd honol a puszta tájon
lábnyomodat nem találom


   Józsa Erika :: Kettőspont    >>>

Józsa Erika
Kettőspont

Egy hosszú mondat ösvényein
Bandukol a vándor
Néha bőrig áztatja
Egy rossz szó hozta zápor

De jó-szó-napfény megszárítja
Szép-szó-szellő simogatja
A kettőspont ha megállítja
Megpihen egy pillanatra

A kettőspontot úgy szeresd
Ő figyelmeztet téged
Valaminek még jönnie kell
Valami nem ért véget
Valami még hátra van
Talán épp a lényeg


   József Attila :: Ha nem szoritsz    >>>

József Attila
(Ha nem szoritsz...)

Ha nem szoritsz ugy kebeledbe,
mint egyetlen tulajdonod,
engem, mig álmodol nevetve,
szétkapkodnak a tolvajok
s majd sírva dőlsz a kerevetre:
mily árva s mily bolond vagyok!

Ha minden percben nem kecsegtetsz,
hogy boldog vagy, mert nekem élsz,
görnyedő árnyadnak fecseghetsz,
hogy gyötör a magány s a félsz.
Nem lesz cérna a szerelmedhez,
ha ugy kifoszlik, mint a férc.

Ha nem ölelsz, falsz, engem vernek
a fák, a hegyek, a habok.
Én ugy szeretlek, mint a gyermek
s épp olyan kegyetlen vagyok:
hol fényben fürdesz, azt a termet
elsötétítem - meghalok.


   József Attila :: Ördög farába    >>>

József Attila
(Ördög farába...)

Ördög farába, semmi husába
s harapván Isten fehér hasába,
hajnal-nyelvem a világra öltöm -
lelkem még jó e rossz étkü földön.

Teteje felhő, mocsok az alja,
az se kóstolja, aki kavarja.
S ha már csak bicska volna ebédem,
akkor is meggyfa volna cselédem.

Csak aki főzte, énvelem enne,
csak egy csipetnyit nyelvire venne,
fájdalom volna kóstoló nyála,
nálam is lakna sok vacsorára.

Fátyolból varrná törülgetőjét,
csontjából venné kevergetőjét,
elmosó tálja gyermeke lenne,
piros fedőnek ülne szivemre.


   Kányádi Sándor :: Két nyárfa    >>>

Kányádi Sándor
Két nyárfa

Én sem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék.

Osztódom én, osztódol te.
Só vagy az én kenyeremben,
mosoly vagy a bajuszomon,
könny vagyok a két szemedben.

Köt a véred, köt a vérem:
szeretőm vagy és testvérem.
Köt a vérem, köt a véred:
szeretőd vagyok s testvéred.

Szellőm vagy, ki megsimogatsz,
viharom, ki szerteszaggatsz,
szellőd vagyok, ki simogat,
viharod, ki szétszaggatlak.

Ha nem volnék, te sem volnál,
én sem volnék, ha nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyárfa,
s búvunk egymás árnyékába.


   Kányádi Sándor :: Levél röppen...    >>>

Kányádi Sándor
Levél röppen...

Levél röppen csupasz ágra,
felhő úszik tejfehér.
Lám az erdő sóhajtása
szellő lesz míg ideér.

És pillangók pillagóznak,
füttyögetnek a rigók,
méhek zsongnak, nyiladoznak
szép kikerics-csillagok.

Vadonatúj pöttyös köntöst
ölt a katicabogár,
csikó szökken, fecske röpdös:
minden csupa napsugár.

A vetés, mely alig látszott,
naponta nő félaraszt,
s töltik gyermekkacagások
csordulásig a tavaszt.


   Képes Géza :: A piros tehén    >>>

Képes Géza
A piros tehén

Piros tehén, piros tehén,
fehér folt fénylik a fején,
máskülönben füle, farka;
minden, minden piros rajta.

Piros farkát meglengeti,
piros fülét billegteti,
nagyokat fúj, úgy bandukol,
lába nyomán felszáll a por.

Mérges kutya megugatja
rúg a tehén egyet rajta;
mérges kutya gurul, morog,
piros tehén csak mosolyog.

Egy kisleány köszön neki,
kiváncsian kérdezgeti:
„Piros tehén, hova, merre?”
Feleli a tehén erre:

„Ahol jó legelőt kapok,
finom füvet haraphatok!
Zöld mezőben legelészek,
egész estig fel se nézek.

Ha már eleget haraptam,
friss zöld fűvel ha jóllaktam,
lassacskán haza ballagok,
ragyognak fenn a csillagok.”


   Képes Géza :: Novemberi éj    >>>

Képes Géza
Novemberi éj

Pengenek a hideg éji esőben
kövek, tetők, fák és a vascsövek.
Felmerül tapogatva a lélek, beléhasít az élet:
fázós zajokból keserű dalt szövöget.

Minden kopog, döng, csobog, zörög és cseng,
hallom, szakad le a víz a csatornán.
A didergető, füstszínű éjbe kinézek,
mintha csak a halált szimatolnám.

Lesem: nem jönnek-e még a fegyveresek,
kiket a hatalom tesz könyörtelenekké -
Emberiség! Gyalázat a neved!
Szomorú az én lelkem mindörökké.


   Képes Géza :: Tűzmadár    >>>

Képes Géza
Tűzmadár

Tüzes szárnyon szállt a Nap -
puskagolyó érte:
az ég szagos füveire
bugyog piros vére.

Vergődik még fent a Nap,
most zuhan a mélybe -
Violaszín nagy hegyeknek
lángvörös a széle.

Súlyosodó titkokat
súgnak az akácok -
Violaszín hegyek mögül
cseng a kacagásod.


   Kiss Dénes :: Átlőtt szívvel    >>>

Kiss Dénes
Átlőtt szívvel

A fiúk előttem vonulnak
Mellükön lőtt seb a kokárda
Fiúk ti édes kis suhancok
ezért jöttetek a világra?!

Hosszú hosszú a menetetek!
Vonultok megszentelő őszben
Fiúk ez a ti ünnepetek
örök fényeskedő s időtlen

Kisöcséim vonuljatok csak
arcotokon sírgyertyák fénye
Legkülönbjei suhancoknak
legenda lesztek ezer évre!

A fiúk előttünk vonulnak
hősei a leggyönyörűbb ősznek
Vérvirágos kokárdát hordnak
és átlőtt szívükkel is győznek!


   Nagy László :: Tűz-szivárvány    >>>

Nagy László
Tűz-szivárvány

Mintha a tavasz jönne,
ébredek jó örömre,
ámulva körülnézek:
honnan szállsz, édes ének?

Fehér a fenyő tornya,
zuzmara szitál róla,
szárnyát kicsit kitárva
itt szól a víg madárka.

Madárka, víg madárka,
baljósan mord a Mátra,
mégis te szépen, bátran
zengesz a zuzmarában.

Én is már olyan dalra
sóvárgok: aki hallja,
ujjongva vele éljen,
zord időben se féljen.

Fejemmel dér-mezősen,
ha lennék elmenőben
s vágyam csak vágy maradna,
lúgkőnél jobban marna.

Én ellenségem könnyén
verssel is gyönyörködném,
mert konokságra késztet,
kezébe most is kést vett.

Lehet, bevégzi sorsom,
elvágja dalos torkom
s torkomból vérszivárvány
suhog fel, víg madárkám!

Ha dalban nem, csak vérben
fizetnék méltóképpen,
szívem egynéhány társa
dícsérne, talán szánna.

Véren s dicső sugáron
átütne sápadtságom,
nekem nem lenne mentség
halál és hősi szentség.

Élve, remélve több fényt,
hívjunk tavaszi örvényt
zuzmarás téli fákra,
s erre a nagyvilágra.

A legszebb dal felszálljon,
emberben vérré váljon,
legyen a szívek táján
örökös tűzszivárvány.


   Oláh András :: megtaposva    >>>

Oláh András
megtaposva

elvermelték az igazat
elfedte korcs szósivatag

lármás hited eltekergett
feslett olcsó délibáb lett

semmi a te menedéked
bitófán lógnak az érvek

széttaposva - talpuk alatt -
sárba ragadt kavics maradsz


   Radnóti Miklós :: Töredék    >>>

Radnóti Miklós
Töredék

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.

Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos,
az áruló, a rabló volt a hős, -
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, -
az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt,
az élő írigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal ujra -
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, -
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.
. . . . . . . . . . . . . . .


   Reményik Sándor :: Három szín    >>>

Reményik Sándor
Három szín

A keblünkről letiltották,
Leszaggatták a három színt;
Keblünkről beljebb vándorolt:
Befogadták a szíveink.

Ameddig piros lesz a vér,
Ameddig fehér lesz a hó,
Amíg zöldell a rét füve,
Lesz jel, eszünkbe juttató:

Hogy hitünk hol van, hol hazánk,
Hogy hova, kihez tartozunk,
S kié a föld, hol elsüllyed
A koporsónk, ha meghalunk.

Hogy az életünk sivatag,
Hogy vérbemártott kép a táj,
S a testnek a letépett tag
Utána sír, utána fáj.

Ameddig piros lesz a vér,
Ameddig fehér lesz a hó,
Amíg zöldell a rét füve,
Míg lesz magyar szív, dobbanó:

A keblünkről letilthatják,
Letéphetik a három színt,
Keblünkről beljebb vándorol,
Befogadják a szíveink.

E három szín után fog szívünk
Sikoltva égni, vérzeni,
Ki mindenünnen leszaggatta.
Jöjjön és onnan tépje ki!


   Reményik Sándor :: Nagy magyar télben...    >>>

Reményik Sándor
Nagy magyar télben...

Nagy magyar télben picike tüzek,
A lángotokban bízom,
Legyen bár messze pusztán rőzseláng,
Bár bolygófény a síron,
Szent házi tűz vagy bujdosó zsarátnok:
Boldog vagyok, ha magyar lángot látok.

Nagy magyar télben picike tüzek,
Szikrák, mécsek, lidércek,
Mutassatok bár csontváz halmokat
Vagy rejtett aranyércet,
Csak égjetek, csak melegítsetek ma,
Soh'se volt ily szükség a lángotokra!

Nagy magyar télben picike tüzek,
Jaj, be szétszórva égtek,
Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!
De mondok egyet néktek,
Szelíd fények és szilaj vándorlángok:
Mit gondoltok: ha összefogóznátok?

Nagy magyar télben picike tüzek,
Soh'se volt olyan máglya,
Mintha most ez a sok-sok titkos láng
Összefogna egy láncba...!
Az égig, a csillagos égig érne,
És minden idegen rongy benne égne!


   Sulyok Vince :: Jaj!    >>>

Sulyok Vince
Jaj!

Virágos, véres, szép halottak
tereken, apró udvarokban:
vizes föld süpped melletekre.
Aludjatok e hűs karokban!

Szakadnak zászlóink a szélben,
kicsorgó könnyeink apadnak
és jaj! a forradalmas harcok
megharcolatlanok maradnak...


   Szőke István Atilla :: Belesimulok...    >>>

Szőke István Atilla
Belesimulok...

Belesimulok a tájba
csöndet vigyázva
nyáron napsütésben
ősszel bőrig ázva

tavasszal vígan-vidáman
télen hűs lázban
szélfútta felhőben
csíkos csigaházban

átváltozom fűnek-fának
vad agyarának
szépszárnyú lepkének
ágas-bogas ágnak

napraforgó leszek
szálló párát eszek
Pilis bíborából
könnyű gúnyát veszek

kis dombként heverek
út-port felkeverek
gombák kalapjára
nagy pettyeket verek

mint fény-nyaláb állok
alkonyatkor szállok
földi békességben
harmatcseppé válok

karomba véve az időt
úgy vigyázom őt
hogy véle lelkem már
örökre összenőtt.


   Szőke István Atilla :: Köpenyem az egész világ    >>>

Szőke István Atilla
Köpenyem az egész világ

égnek kékjét beleszőtték
szép köpenyem hullámába
Hold sugarát ráhímezték
színes, szárnyas uszályára

Napnak fejét ráfestették
aranyszállal tekerintve
szirmos szélét odavarrták
csillagokkal telehintve

alkonypírját igazgatták
gyöngyház-gombos gallérjára
hajnal-magot vetettek be
tündérálmú négy sarkába

Isten ujja összefogta
kötőjét, min harmatvirág
Nap, Hold, csillag, tűz, víz, föld, szél,
köpenyem az egész világ